Servis

Naša firma kladie taktiež veľký dôraz na kvalitu a rýchlosť poskytovaného servisu. Poskytujeme záručný a pozáručný servis, vykonávame preventívne prehliadky a taktiež zabezpečujeme revízne správy k bránam. Servis vykonávame i k bránam, ktoré neboli u nás zakúpené.